Podaci o firmi

PDV podaci

Matični broj:

Pun naziv preduzeća:

Skraćeni naziv preduzeća:

PTT broj i naziv mesta:

Ulica i broj:

Tekući račun:

Naziv banke:

Mesto banke:

Poreski identifikacioni broj:

Šifra delatnosti:

Broj telefona: 

E-mail adresa: 

Ime i prezime ovlašćenog lica: 

 21554006

CORRECTO CLEAN SHOP DOO BEOGRAD

CORRECTO CLEAN SHOP DOO 

11040 ZVEZDARA 

SVETOZARA RADOJČIĆA 68B 

265-6630310000265-25 

RAIFFEISEN BANK 

BEOGRAD 

111856415 

4690 

+381 60 30 47 197 

office@correcto.rs 

Aleksa Vranić