U našoj ponudi mogu se pronaći sve vrste filceva za poliranje i pranje podova. Postoje tri različite granulacije u zavisnosti od potreba čišćenja ili poliranja.

Naime, crni filc je filc najveće granulacije i predstavlja najgrublji filc koji služi za pranje jako zaprljanih glatkih površina. Ljudi često zanemaruju razliku između mašinskog pranja podova četkom i filcem. Filcevi se koriste kada su u pitanju glatki i ravni podovi. U tom slučaju učinak filceva je znatno veci u odnosu na četku.

Nakon crnog filca, sledeći po redu i granulaciji je crveni filc. On se koristi za redovno održavanje tvrdih glatkih podova. Njegova primena je svakodnevna. Iako je namenjen za najveću primenu, ipak crni filc se više koristi od crvenog. To je zato što crni filc neće naškoditi ni jednoj vrsti podova u najvećem broju slučajeva. Baš zbog toga ljudi koriste crni filc kao filc za sve vrste pranja bilo da je podloga jako zaprljana ili ne.

Nakon crvenog filca imamo beli filc. Njegova granulacija je najslabija i predstavlja filc koji se koristi za poliranje podova. Njegova primena je dosta manja u odnosu na crni i crveni filc.

Kao što postoje različite granulacije filceva, tako isto postoje i različite dimenzije i oblici. Postoje kružni filcevi i filcevi pravougaonog oblika. Najčešće dimenzije kruznih filceva su 330mm (13“) , 400mm (16“) , 430mm (17“) i 500mm (20“). Takođe, postoje i međudimenzije, ali su retke u primeni kod mašinskog pranja podova.

Filcevi pravougaonog oblika se proizvode u dve varijante. Prva opcija je četvrtasti filc za ručno čišćenje dimenzija 115×250 mm, a druga verzija je 200×300 mm koji se koristi na mašini za pranje stepeništa koja ima pravougaonu ploču koja nosi filc u tim dimenzijama.

Filter