Baterije i punjači

Baterije i punjači se koriste za sve vrste mašina za pranje podova koje imaju baterijsko napajanje. Baterije za ove mašine mogu biti tri različita tipa: kiselinske, AGM i Gel tehnologije.

Filter